Truyện tranh Anh Hùng OnePunch Full Tiếng Việt Bản Đẹp

Anh Hùng OnePunch

Tình trạng:
Đang Ra
Tên khác:
Đang cập nhật
Tác giả:
Đang cập nhật
Thể loại:
Action Comedy Manga
Năm xuất bản:
2021

Nội dung truyện

Anh Hùng OnePunch

Một Manga thể loại siêu anh hùng với đặc trưng phồng tôm đấm phát chết luôn... và mang đậm tính chất troll của tác giả.

Onepunch-man là câu chuyện của 1 chàng thanh niên 23 tuổi, đang là một nhân viên văn phòng điển trai nghiêm túc và tất nhiên là ế. Không hiểu vì biến cố gì mà tự nhiên lông tóc trên người của anh trụi lủi, sau đó anh mang trong mình khả năng siêu đặc biệt "Đấm phát chết luôn" nhằm bảo vệ trái đất và thành phố nơi anh sinh sống khỏi các sinh vật ngoài không gian (nhưng phá hoại cũng không kém).

Danh sách chương

Tổng cộng 255 chương

Chapter Cập nhật Lượt xem
Chapter 200
5 ngày trước 2
Chapter 199
19 ngày trước 0
Chapter 198
1 tháng trước 2
Chapter 197
2 tháng trước 0
Chapter 196.8
3 tháng trước 0
Chapter 196.7
3 tháng trước 0
Chapter 196.6
4 tháng trước 1
Chapter 196.5
4 tháng trước 0
Chapter 196
4 tháng trước 0
Chapter 195
4 tháng trước 0
Chapter 194
4 tháng trước 0
Chapter 193
4 tháng trước 0
Chapter 192
4 tháng trước 0
Chapter 191
4 tháng trước 0
Chapter 190
4 tháng trước 0
Chapter 189
4 tháng trước 0
Chapter 188
4 tháng trước 0
Chapter 187
4 tháng trước 0
Chapter 186.2
4 tháng trước 0
Chapter 186.1
4 tháng trước 0
Chapter 186
4 tháng trước 0
Chapter 185
4 tháng trước 0
Chapter 184
4 tháng trước 0
Chapter 183
4 tháng trước 0
Chapter 182.9
4 tháng trước 0
Chapter 182.8
4 tháng trước 0
Chapter 182.7: 154-157
4 tháng trước 0
Chapter 182.6
4 tháng trước 0
Chapter 182.5
4 tháng trước 0
Chapter 181.1
4 tháng trước 0
Chapter 180.1
4 tháng trước 0
Chapter 180
4 tháng trước 0
Chapter 179
4 tháng trước 0
Chapter 178.1: chap 148 ban moi
4 tháng trước 0
Chapter 178
4 tháng trước 0
Chapter 177
4 tháng trước 0
Chapter 176.7
4 tháng trước 0
Chapter 176.6
4 tháng trước 0
Chapter 176.5
4 tháng trước 0
Chapter 176
4 tháng trước 0
Chapter 175: [130]
4 tháng trước 0
Chapter 174: [129]
4 tháng trước 0
Chapter 173: [128]
4 tháng trước 0
Chapter 172
4 tháng trước 0
Chapter 171
4 tháng trước 0
Chapter 170
4 tháng trước 0
Chapter 169
4 tháng trước 0
Chapter 168
4 tháng trước 0
Chapter 167
4 tháng trước 0
Chapter 166
4 tháng trước 0
Chapter 165
4 tháng trước 0
Chapter 164
4 tháng trước 0
Chapter 163
4 tháng trước 0
Chapter 162
4 tháng trước 0
Chapter 161
4 tháng trước 0
Chapter 160
4 tháng trước 0
Chapter 159
4 tháng trước 0
Chapter 158
4 tháng trước 0
Chapter 157
4 tháng trước 0
Chapter 156
4 tháng trước 0
Chapter 155
4 tháng trước 0
Chapter 154
4 tháng trước 0
Chapter 153
4 tháng trước 0
Chapter 152
4 tháng trước 0
Chapter 151.5
4 tháng trước 0
Chapter 151
4 tháng trước 0
Chapter 150
4 tháng trước 0
Chapter 149
4 tháng trước 0
Chapter 148
4 tháng trước 0
Chapter 147
4 tháng trước 0
Chapter 146
4 tháng trước 0
Chapter 145
4 tháng trước 0
Chapter 144
4 tháng trước 0
Chapter 143
4 tháng trước 0
Chapter 142
4 tháng trước 0
Chapter 141
4 tháng trước 0
Chapter 140
4 tháng trước 0
Chapter 139
4 tháng trước 0
Chapter 138
4 tháng trước 0
Chapter 137
4 tháng trước 0
Chapter 136
4 tháng trước 0
Chapter 135
4 tháng trước 0
Chapter 134
4 tháng trước 0
Chapter 133
4 tháng trước 0
Chapter 132
4 tháng trước 0
Chapter 131
4 tháng trước 0
Chapter 130: Full
4 tháng trước 0
Chapter 129
4 tháng trước 0
Chapter 128.5
4 tháng trước 0
Chapter 128
4 tháng trước 0
Chapter 127
4 tháng trước 0
Chapter 126
4 tháng trước 0
Chapter 125
4 tháng trước 0
Chapter 124.5: Raw
4 tháng trước 0
Chapter 124: Full chap 124
4 tháng trước 0
Chapter 123: Full chap 123
4 tháng trước 0
Chapter 122
4 tháng trước 0
Chapter 121
4 tháng trước 0
Chapter 120
4 tháng trước 0
Chapter 119
4 tháng trước 0
Chapter 118
4 tháng trước 0
Chapter 117
4 tháng trước 0
Chapter 116
4 tháng trước 0
Chapter 115
4 tháng trước 0
Chapter 114.5
4 tháng trước 0
Chapter 114
4 tháng trước 0
Chapter 113
4 tháng trước 0
Chapter 112
4 tháng trước 0
Chapter 111.5
4 tháng trước 0
Chapter 111
4 tháng trước 0
Chapter 110
4 tháng trước 0
Chapter 109
4 tháng trước 0
Chapter 108
4 tháng trước 0
Chapter 107.5
4 tháng trước 0
Chapter 107
4 tháng trước 0
Chapter 106.5
4 tháng trước 0
Chapter 106
4 tháng trước 0
Chapter 105.1
4 tháng trước 0
Chapter 105
4 tháng trước 1
Chapter 104
4 tháng trước 0
Chapter 103
4 tháng trước 0
Chapter 102
4 tháng trước 0
Chapter 101.1
4 tháng trước 0
Chapter 101
4 tháng trước 0
Chapter 100
4 tháng trước 0
Chapter 99
4 tháng trước 0
Chapter 98
4 tháng trước 0
Chapter 97.5
4 tháng trước 1
Chapter 97
4 tháng trước 0
Chapter 96
4 tháng trước 1
Chapter 95.1: Extra vol 11
4 tháng trước 1
Chapter 95
4 tháng trước 1
Chapter 94
4 tháng trước 0
Chapter 93.5
4 tháng trước 0
Chapter 93
4 tháng trước 0
Chapter 92
4 tháng trước 0
Chapter 91
4 tháng trước 0
Chapter 90.5
4 tháng trước 1
Chapter 90
4 tháng trước 0
Chapter 89
4 tháng trước 0
Chapter 88
4 tháng trước 0
Chapter 87
4 tháng trước 0
Chapter 86
4 tháng trước 0
Chapter 85.5
4 tháng trước 0
Chapter 85
4 tháng trước 0
Chapter 84
4 tháng trước 0
Chapter 83
4 tháng trước 0
Chapter 82
4 tháng trước 0
Chapter 81
4 tháng trước 0
Chapter 80.5
4 tháng trước 0
Chapter 80
4 tháng trước 0
Chapter 79.5: Raw
4 tháng trước 0
Chapter 79
4 tháng trước 0
Chapter 78.5
4 tháng trước 0
Chapter 78
4 tháng trước 0
Chapter 77.5
4 tháng trước 0
Chapter 77
4 tháng trước 0
Chapter 76
4 tháng trước 0
Chapter 75
4 tháng trước 0
Chapter 74
4 tháng trước 0
Chapter 73
4 tháng trước 0
Chapter 72
4 tháng trước 0
Chapter 71.5
4 tháng trước 0
Chapter 71
4 tháng trước 0
Chapter 70
4 tháng trước 0
Chapter 69
4 tháng trước 0
Chapter 68
4 tháng trước 0
Chapter 67
4 tháng trước 0
Chapter 66.6
4 tháng trước 0
Chapter 66.5
4 tháng trước 0
Chapter 66
4 tháng trước 0
Chapter 65
4 tháng trước 0
Chapter 64
4 tháng trước 0
Chapter 63
4 tháng trước 0
Chapter 62
4 tháng trước 0
Chapter 61
4 tháng trước 0
Chapter 60
4 tháng trước 0
Chapter 59
4 tháng trước 0
Chapter 58
4 tháng trước 0
Chapter 57
4 tháng trước 0
Chapter 56.5
4 tháng trước 0
Chapter 56
4 tháng trước 0
Chapter 55
4 tháng trước 0
Chapter 54
4 tháng trước 0
Chapter 53.2
4 tháng trước 0
Chapter 53
4 tháng trước 0
Chapter 52
4 tháng trước 0
Chapter 51
4 tháng trước 0
Chapter 50
4 tháng trước 0
Chapter 49.2
4 tháng trước 0
Chapter 49
4 tháng trước 0
Chapter 48.5
4 tháng trước 0
Chapter 48
4 tháng trước 0
Chapter 47.5
4 tháng trước 0
Chapter 47
4 tháng trước 0
Chapter 46.5
4 tháng trước 0
Chapter 46.2
4 tháng trước 0
Chapter 46
4 tháng trước 0
Chapter 45
4 tháng trước 0
Chapter 44
4 tháng trước 0
Chapter 43
4 tháng trước 0
Chapter 42.5
4 tháng trước 0
Chapter 42
4 tháng trước 0
Chapter 41.2
4 tháng trước 0
Chapter 41.1
4 tháng trước 0
Chapter 41
4 tháng trước 0
Chapter 40
4 tháng trước 0
Chapter 39
4 tháng trước 0
Chapter 38.5
4 tháng trước 0
Chapter 38
4 tháng trước 0
Chapter 37
4 tháng trước 0
Chapter 36.5
4 tháng trước 0
Chapter 36
4 tháng trước 0
Chapter 35.2
4 tháng trước 0
Chapter 35.1
4 tháng trước 0
Chapter 35
4 tháng trước 0
Chapter 34
4 tháng trước 0
Chapter 33
4 tháng trước 0
Chapter 32
4 tháng trước 0
Chapter 31
4 tháng trước 0
Chapter 30
4 tháng trước 0
Chapter 29
4 tháng trước 0
Chapter 28.5
4 tháng trước 0
Chapter 28
4 tháng trước 0
Chapter 27
4 tháng trước 0
Chapter 26
4 tháng trước 0
Chapter 25
4 tháng trước 0
Chapter 24
4 tháng trước 0
Chapter 23.5
4 tháng trước 0
Chapter 23
4 tháng trước 0
Chapter 22.6
4 tháng trước 0
Chapter 22.5
4 tháng trước 0
Chapter 22
4 tháng trước 0
Chapter 21
4 tháng trước 0
Chapter 20
4 tháng trước 0
Chapter 19
4 tháng trước 0
Chapter 18.5
4 tháng trước 0
Chapter 18
4 tháng trước 0
Chapter 17
4 tháng trước 0
Chapter 16
4 tháng trước 0
Chapter 15
4 tháng trước 0
Chapter 14
4 tháng trước 0
Chapter 13
4 tháng trước 0
Chapter 12
4 tháng trước 0
Chapter 11
4 tháng trước 0
Chapter 10
4 tháng trước 0
Chapter 9
4 tháng trước 0
Chapter 8
4 tháng trước 0
Chapter 7
4 tháng trước 0
Chapter 6
4 tháng trước 0
Chapter 5
4 tháng trước 0
Chapter 4
4 tháng trước 0
Chapter 3
4 tháng trước 0
Chapter 2
4 tháng trước 1
Chapter 1
4 tháng trước 2

Bình luận

Tổng cộng 0 bình luận

Đăng nhập để bình luận