Truyện tranh Boku No Hero Academia Full Tiếng Việt Bản Đẹp

Boku No Hero Academia

Tình trạng:
Đang Ra
Tên khác:
My hero Academia, Học Viện Anh Hùng, Trường Học Siêu Anh Hùng
Tác giả:
Đang Cập Nhật
Thể loại:
Action Adventure Comedy Shounen Supernatural
Năm xuất bản:
2021

Nội dung truyện

Boku No Hero Academia

Vào tương lai, lúc mà con người với những sức mạnh siêu nhiên là điều thường thấy quanh thế giới. Đây là câu chuyện về Izuku Midoriya, từ một kẻ bất tài trở thành một siêu anh hùng. Tất cả ta cần là mơ ước.


Danh sách chương

Tổng cộng 337 chương

Chapter Cập nhật Lượt xem
Chương 335
3 ngày trước 0
Chương 334
4 ngày trước 0
Chương 333
4 ngày trước 0
Chương 332
4 ngày trước 0
Chương 331
4 ngày trước 0
Chương 330
4 ngày trước 0
Chuong 329
2 tháng trước 7
Chuong 328
2 tháng trước 1
Chuong 327
2 tháng trước 20
Chuong 326
2 tháng trước 1
Chương 325
3 tháng trước 9
Chương 324
3 tháng trước 1
Chương 323
3 tháng trước 1
Chương 322
3 tháng trước 1
Chương 321.5
3 tháng trước 1
Chương 321
3 tháng trước 1
Chương 320
3 tháng trước 1
Chương 319
4 tháng trước 1
Chương 318
4 tháng trước 1
Chương 317
4 tháng trước 1
Chương 316
4 tháng trước 1
Chương 315
4 tháng trước 1
Chương 314
4 tháng trước 1
Chương 313
4 tháng trước 1
Chương 312
4 tháng trước 1
Chương 311
4 tháng trước 1
Chương 310
4 tháng trước 1
Chương 309
4 tháng trước 1
Chương 308
4 tháng trước 1
Chương 307
4 tháng trước 1
Chương 306
4 tháng trước 1
Chương 305
4 tháng trước 1
Chương 304
4 tháng trước 1
Chương 303
4 tháng trước 1
Chương 302
4 tháng trước 1
Chương 301
4 tháng trước 1
Chương 300
4 tháng trước 1
Chương 299
4 tháng trước 1
Chương 298
4 tháng trước 1
Chương 297
4 tháng trước 1
Chương 296
4 tháng trước 1
Chương 295
4 tháng trước 1
Chương 294
4 tháng trước 1
Chương 293
4 tháng trước 1
Chương 292
4 tháng trước 1
Chương 291
4 tháng trước 1
Chương 290
4 tháng trước 1
Chương 289
4 tháng trước 1
Chương 288
4 tháng trước 1
Chương 287
4 tháng trước 1
Chương 286
4 tháng trước 1
Chương 285
4 tháng trước 1
Chương 284
4 tháng trước 1
Chương 283
4 tháng trước 1
Chương 282
4 tháng trước 1
Chương 281
4 tháng trước 1
Chương 280
4 tháng trước 1
Chương 279
4 tháng trước 1
Chương 278
4 tháng trước 1
Chương 277
4 tháng trước 1
Chương 276
4 tháng trước 1
Chương 275
4 tháng trước 1
Chương 274
4 tháng trước 1
Chương 273
4 tháng trước 1
Chương 272
4 tháng trước 1
Chương 271
4 tháng trước 1
Chương 270
4 tháng trước 1
Chương 269
4 tháng trước 1
Chương 268
4 tháng trước 1
Chương 267
4 tháng trước 1
Chương 266
4 tháng trước 1
Chương 265
4 tháng trước 1
Chương 264
4 tháng trước 1
Chương 263
4 tháng trước 1
Chương 262
4 tháng trước 1
Chương 261
4 tháng trước 1
Chương 260
4 tháng trước 1
Chương 259
4 tháng trước 1
Chương 258
4 tháng trước 1
Chương 257
4 tháng trước 1
Chương 256
4 tháng trước 1
Chương 255
4 tháng trước 1
Chương 254
4 tháng trước 1
Chương 253
4 tháng trước 1
Chương 252
4 tháng trước 1
Chương 251
4 tháng trước 1
Chương 250
4 tháng trước 2
Chương 249
4 tháng trước 3
Chương 248
4 tháng trước 1
Chương 247
4 tháng trước 1
Chương 246
4 tháng trước 2
Chương 245
4 tháng trước 1
Chương 244
4 tháng trước 1
Chương 243
4 tháng trước 1
Chương 242
4 tháng trước 2
Chương 241
4 tháng trước 1
Chương 240
4 tháng trước 3
Chương 239
4 tháng trước 3
Chương 238
4 tháng trước 4
Chương 237
4 tháng trước 3
Chương 236
4 tháng trước 2
Chương 235
4 tháng trước 3
Chương 234
4 tháng trước 3
Chương 233
4 tháng trước 4
Chương 232
4 tháng trước 3
Chương 231
4 tháng trước 3
Chương 230
4 tháng trước 3
Chương 229
4 tháng trước 4
Chương 228
4 tháng trước 4
Chương 227
4 tháng trước 1
Chương 226
4 tháng trước 2
Chương 225
4 tháng trước 2
Chương 224
4 tháng trước 2
Chương 223
4 tháng trước 2
Chương 222
4 tháng trước 2
Chương 221
4 tháng trước 1
Chương 220
4 tháng trước 2
Chương 219
4 tháng trước 1
Chương 218
4 tháng trước 1
Chương 217
4 tháng trước 1
Chương 216
4 tháng trước 2
Chương 215
4 tháng trước 1
Chương 214
4 tháng trước 1
Chương 213
4 tháng trước 1
Chương 212
4 tháng trước 1
Chương 211
4 tháng trước 2
Chương 210
4 tháng trước 1
Chương 209
4 tháng trước 1
Chương 208
4 tháng trước 1
Chương 207
4 tháng trước 1
Chương 206
4 tháng trước 2
Chương 205
4 tháng trước 1
Chương 204
4 tháng trước 1
Chương 203
4 tháng trước 1
Chương 202
4 tháng trước 1
Chương 201
4 tháng trước 1
Chương 200
4 tháng trước 1
Chương 199
4 tháng trước 1
Chương 198
4 tháng trước 1
Chương 197
4 tháng trước 1
Chương 196
4 tháng trước 1
Chương 195
4 tháng trước 1
Chương 194
4 tháng trước 1
Chương 193
4 tháng trước 1
Chương 192
4 tháng trước 1
Chương 191
4 tháng trước 1
Chương 190
4 tháng trước 1
Chương 189
4 tháng trước 1
Chương 188
4 tháng trước 1
Chương 187
4 tháng trước 1
Chương 186
4 tháng trước 1
Chương 185
4 tháng trước 1
Chương 184
4 tháng trước 1
Chương 183
4 tháng trước 1
Chương 182
4 tháng trước 1
Chương 181
4 tháng trước 1
Chương 180
4 tháng trước 1
Chương 179
4 tháng trước 1
Chương 178
4 tháng trước 1
Chương 177
4 tháng trước 1
Chương 176
4 tháng trước 1
Chương 175
4 tháng trước 1
Chương 174
4 tháng trước 1
Chương 173
4 tháng trước 2
Chương 172
4 tháng trước 2
Chương 171
4 tháng trước 3
Chương 170
4 tháng trước 1
Chương 169
4 tháng trước 2
Chương 168
4 tháng trước 1
Chương 167
4 tháng trước 1
Chương 166
4 tháng trước 1
Chương 165
4 tháng trước 1
Chương 164
4 tháng trước 1
Chương 163
4 tháng trước 1
Chương 162
4 tháng trước 1
Chương 161
4 tháng trước 1
Chương 160
4 tháng trước 4
Chương 159
4 tháng trước 1
Chương 158
4 tháng trước 1
Chương 157
4 tháng trước 1
Chương 156
4 tháng trước 1
Chương 155
4 tháng trước 1
Chương 154
4 tháng trước 1
Chương 153
4 tháng trước 1
Chương 152
4 tháng trước 1
Chương 151
4 tháng trước 1
Chương 150
4 tháng trước 1
Chương 149
4 tháng trước 2
Chương 148
4 tháng trước 1
Chương 147
4 tháng trước 1
Chương 146
4 tháng trước 1
Chương 145
4 tháng trước 1
Chương 144
4 tháng trước 1
Chương 143
4 tháng trước 1
Chương 142
4 tháng trước 2
Chương 141
4 tháng trước 1
Chương 140
4 tháng trước 1
Chương 139
4 tháng trước 1
Chương 138
4 tháng trước 1
Chương 137
4 tháng trước 1
Chương 136
4 tháng trước 1
Chương 135
4 tháng trước 1
Chương 134
4 tháng trước 1
Chương 133
4 tháng trước 1
Chương 132
4 tháng trước 1
Chương 131
4 tháng trước 1
Chương 130
4 tháng trước 1
Chương 129
4 tháng trước 1
Chương 128
4 tháng trước 1
Chương 127
4 tháng trước 1
Chương 126
4 tháng trước 2
Chương 125
4 tháng trước 0
Chương 124
4 tháng trước 0
Chương 123
4 tháng trước 0
Chương 122
4 tháng trước 0
Chương 121
4 tháng trước 0
Chương 120
4 tháng trước 0
Chương 119
4 tháng trước 0
Chương 118
4 tháng trước 0
Chương 117
4 tháng trước 0
Chương 116
4 tháng trước 0
Chương 115
4 tháng trước 0
Chương 114
4 tháng trước 0
Chương 113
4 tháng trước 0
Chương 112
4 tháng trước 0
Chương 111
4 tháng trước 0
Chương 110
4 tháng trước 0
Chương 109
4 tháng trước 0
Chương 108
4 tháng trước 0
Chương 107
4 tháng trước 0
Chương 106
4 tháng trước 0
Chương 105
4 tháng trước 0
Chương 104
4 tháng trước 0
Chương 103
4 tháng trước 0
Chương 102
4 tháng trước 0
Chương 101
4 tháng trước 0
Chương 100
4 tháng trước 0
Chương 99
4 tháng trước 0
Chương 98
4 tháng trước 0
Chương 97
4 tháng trước 0
Chương 96
4 tháng trước 0
Chương 95
4 tháng trước 0
Chương 94
4 tháng trước 0
Chương 93
4 tháng trước 0
Chương 92
4 tháng trước 0
Chương 91
4 tháng trước 0
Chương 90
4 tháng trước 0
Chương 89
4 tháng trước 0
Chương 88
4 tháng trước 0
Chương 87
4 tháng trước 0
Chương 86
4 tháng trước 0
Chương 85
4 tháng trước 0
Chương 84.5
4 tháng trước 0
Chương 84
4 tháng trước 0
Chương 83
4 tháng trước 0
Chương 82
4 tháng trước 0
Chương 81
4 tháng trước 0
Chương 80
4 tháng trước 0
Chương 79
4 tháng trước 0
Chương 78
4 tháng trước 0
Chương 77
4 tháng trước 0
Chương 76
4 tháng trước 0
Chương 75
4 tháng trước 0
Chương 74
4 tháng trước 0
Chương 73
4 tháng trước 0
Chương 72
4 tháng trước 0
Chương 71
4 tháng trước 0
Chương 70
4 tháng trước 0
Chương 69
4 tháng trước 0
Chương 68
4 tháng trước 0
Chương 67
4 tháng trước 0
Chương 66
4 tháng trước 0
Chương 65
4 tháng trước 0
Chương 64
4 tháng trước 0
Chương 63
4 tháng trước 0
Chương 62
4 tháng trước 0
Chương 61
4 tháng trước 0
Chương 60
4 tháng trước 0
Chương 59
4 tháng trước 0
Chương 58
4 tháng trước 0
Chương 57
4 tháng trước 0
Chương 56
4 tháng trước 0
Chương 55
4 tháng trước 0
Chương 54
4 tháng trước 0
Chương 53
4 tháng trước 0
Chương 52
4 tháng trước 0
Chương 51
4 tháng trước 0
Chương 50
4 tháng trước 0
Chương 49
4 tháng trước 0
Chương 48
4 tháng trước 0
Chương 47
4 tháng trước 0
Chương 46
4 tháng trước 0
Chương 45
4 tháng trước 0
Chương 44
4 tháng trước 0
Chương 43
4 tháng trước 0
Chương 42
4 tháng trước 0
Chương 41
4 tháng trước 0
Chương 40
4 tháng trước 0
Chương 39
4 tháng trước 0
Chương 38
4 tháng trước 0
Chương 37
4 tháng trước 0
Chương 36
4 tháng trước 0
Chương 35
4 tháng trước 0
Chương 34
4 tháng trước 0
Chương 33
4 tháng trước 0
Chương 32
4 tháng trước 0
Chương 31
4 tháng trước 0
Chương 30
4 tháng trước 0
Chương 29
4 tháng trước 0
Chương 28
4 tháng trước 0
Chương 27
4 tháng trước 0
Chương 26
4 tháng trước 0
Chương 25
4 tháng trước 0
Chương 24
4 tháng trước 0
Chương 23
4 tháng trước 0
Chương 22
4 tháng trước 0
Chương 21
4 tháng trước 0
Chương 20
4 tháng trước 0
Chương 19
4 tháng trước 0
Chương 18
4 tháng trước 0
Chương 17
4 tháng trước 0
Chương 16
4 tháng trước 0
Chương 15
4 tháng trước 0
Chương 14
4 tháng trước 0
Chương 13
4 tháng trước 0
Chương 12
4 tháng trước 0
Chương 11
4 tháng trước 0
Chương 10
4 tháng trước 0
Chương 9
4 tháng trước 0
Chương 8
4 tháng trước 0
Chương 7
4 tháng trước 0
Chương 6
4 tháng trước 0
Chương 5
4 tháng trước 0
Chương 4
4 tháng trước 0
Chương 3
4 tháng trước 0
Chương 2
4 tháng trước 1
Chương 1
4 tháng trước 2

Bình luận

Tổng cộng 0 bình luận

Đăng nhập để bình luận