Truyện tranh Giáng Thần Chiến Ký Full Tiếng Việt Bản Đẹp

Giáng Thần Chiến Ký

Tình trạng:
Đang Ra
Tên khác:
Đang cập nhật
Tác giả:
Đang cập nhật
Thể loại:
Action Adventure Fantasy Manhua Romance Truyện Màu
Năm xuất bản:
2021

Nội dung truyện

Giáng Thần Chiến Ký

Giáng thần chiến phi, lá câu chuyện kể về đại chiến giáng thần phân cách trời và người, 3 tộc Huyền, Ngao, Linh phong thần trên trời, khi đánh thức phách luân loài người, có thể kêu gọi thần bằng cách đem thần cách ký gởi vào trong thể xác, trở thành -------Giáng thần sư! Thiếu niên Tống Tiểu Lục có thiên chất tuyệt thế, bị ám hại thê thảm, cắt đứt nhân duyên cả đời với thần, nhưng cơ duyên lại kêu gọi vô số thiên thần hạ phàm, từ đó bước trên con đường nghịch thiên trở thành giáng thần sư....

Danh sách chương

Tổng cộng 136 chương

Chapter Cập nhật Lượt xem
Chapter 135
7 giờ trước 0
Chapter 134
7 giờ trước 0
Chapter 133
2 ngày trước 0
Chapter 132
2 ngày trước 0
Chapter 131
4 ngày trước 0
Chapter 130
4 ngày trước 0
Chapter 129
10 ngày trước 0
Chapter 128
10 ngày trước 0
Chapter 127: Raw
19 ngày trước 0
Chapter 126
20 ngày trước 0
Chapter 125: Raw
20 ngày trước 0
Chapter 124
21 ngày trước 0
Chapter 123
21 ngày trước 0
Chapter 122
25 ngày trước 0
Chapter 121
25 ngày trước 0
Chapter 120: Raw
27 ngày trước 0
Chapter 119
27 ngày trước 0
Chapter 118
27 ngày trước 0
Chapter 117
28 ngày trước 0
Chapter 116
1 tháng trước 0
Chapter 115: Raw
1 tháng trước 0
Chapter 114
1 tháng trước 0
Chapter 113
1 tháng trước 0
Chapter 112
1 tháng trước 0
Chapter 111
1 tháng trước 0
Chapter 110: Raw
1 tháng trước 0
Chapter 109: Raw
1 tháng trước 0
Chapter 108: Raw
2 tháng trước 0
Chapter 107: Raw
2 tháng trước 0
Chapter 106: Raw
2 tháng trước 0
Chapter 105: Raw
2 tháng trước 0
Chapter 104: Raw
2 tháng trước 0
Chapter 103: Raw
2 tháng trước 0
Chapter 102: Raw
2 tháng trước 0
Chapter 101: Raw
2 tháng trước 0
Chapter 100: Raw
2 tháng trước 0
Chapter 99: Raw
2 tháng trước 0
Chapter 98
2 tháng trước 0
Chapter 97
2 tháng trước 0
Chapter 96
2 tháng trước 0
Chapter 95
2 tháng trước 0
Chapter 94
2 tháng trước 0
Chapter 93: Raw
2 tháng trước 0
Chapter 92: Raw
2 tháng trước 0
Chapter 91
2 tháng trước 0
Chapter 90
3 tháng trước 0
Chapter 89
3 tháng trước 0
Chapter 88 - Đang upload
3 tháng trước 0
Chapter 87 - Đang upload
3 tháng trước 0
Chapter 86 - Đang upload
3 tháng trước 0
Chapter 85
5 tháng trước 0
Chapter 84
5 tháng trước 0
Chapter 83
5 tháng trước 0
Chapter 82
5 tháng trước 0
Chapter 81
5 tháng trước 0
Chapter 80
5 tháng trước 0
Chapter 79
5 tháng trước 0
Chapter 78
5 tháng trước 0
Chapter 77
5 tháng trước 0
Chapter 76
5 tháng trước 0
Chapter 75
5 tháng trước 0
Chapter 74
5 tháng trước 0
Chapter 73
5 tháng trước 0
Chapter 72
5 tháng trước 0
Chapter 71
5 tháng trước 0
Chapter 70
5 tháng trước 0
Chapter 69
5 tháng trước 0
Chapter 68
5 tháng trước 0
Chapter 67
5 tháng trước 0
Chapter 66
5 tháng trước 0
Chapter 65
5 tháng trước 0
Chapter 64
5 tháng trước 0
Chapter 63
5 tháng trước 0
Chapter 62
5 tháng trước 0
Chapter 61
5 tháng trước 0
Chapter 60
5 tháng trước 0
Chapter 59
5 tháng trước 0
Chapter 58
5 tháng trước 0
Chapter 57
5 tháng trước 0
Chapter 56
5 tháng trước 0
Chapter 55
5 tháng trước 0
Chapter 54
5 tháng trước 0
Chapter 53
5 tháng trước 0
Chapter 52
5 tháng trước 0
Chapter 51
5 tháng trước 0
Chapter 50
5 tháng trước 0
Chapter 49
5 tháng trước 0
Chapter 48
5 tháng trước 0
Chapter 47
5 tháng trước 0
Chapter 46
5 tháng trước 0
Chapter 45
5 tháng trước 0
Chapter 44
5 tháng trước 0
Chapter 43
5 tháng trước 0
Chapter 42
5 tháng trước 0
Chapter 41
5 tháng trước 0
Chapter 40
5 tháng trước 0
Chapter 39
5 tháng trước 0
Chapter 38
5 tháng trước 0
Chapter 37
5 tháng trước 0
Chapter 36
5 tháng trước 0
Chapter 35
5 tháng trước 0
Chapter 34
5 tháng trước 0
Chapter 33
5 tháng trước 0
Chapter 32
5 tháng trước 0
Chapter 31
5 tháng trước 0
Chapter 30
5 tháng trước 0
Chapter 29
5 tháng trước 0
Chapter 28
5 tháng trước 0
Chapter 27
5 tháng trước 0
Chapter 26
5 tháng trước 0
Chapter 25
5 tháng trước 0
Chapter 24
5 tháng trước 0
Chapter 23
5 tháng trước 0
Chapter 22
5 tháng trước 0
Chapter 21
5 tháng trước 0
Chapter 20
5 tháng trước 0
Chapter 19
5 tháng trước 0
Chapter 18
5 tháng trước 0
Chapter 17
5 tháng trước 0
Chapter 16
5 tháng trước 0
Chapter 15
5 tháng trước 0
Chapter 14
5 tháng trước 0
Chapter 13
5 tháng trước 0
Chapter 12
5 tháng trước 0
Chapter 11
5 tháng trước 0
Chapter 10
5 tháng trước 0
Chapter 9
5 tháng trước 0
Chapter 8
5 tháng trước 0
Chapter 7
5 tháng trước 0
Chapter 6
5 tháng trước 0
Chapter 5
5 tháng trước 0
Chapter 4
5 tháng trước 0
Chapter 3
5 tháng trước 0
Chapter 2
5 tháng trước 0
Chapter 1
5 tháng trước 1
Chapter 0
5 tháng trước 3

Bình luận

Tổng cộng 0 bình luận

Đăng nhập để bình luận