Truyện tranh Girl And Science Full Tiếng Việt Bản Đẹp

Girl And Science

Tình trạng:
Đang Ra
Tên khác:
Đang cập nhật
Tác giả:
Đang cập nhật
Thể loại:
Adventure Manhua Supernatural Truyện Màu
Năm xuất bản:
2021

Nội dung truyện

Girl And Science

Nam chính là Phong Tiểu Vũ trong lúc đang dẫn cô bạn thanh mai trúc mã Lăng Vân Tiêu (cô nàng là ác ma ở trường học) trốn khỏi sự truy đuổi của mấy tép riu :)) thì cả 2 bị ngã khỏi sân thượng và xuyên vào một thế giới khác. Nào là dị giới sinh mệnh, nào là khung uyên thế giới và con người có thể đạt được những năng lực vô tận....... Mời xem tiếp

Danh sách chương

Tổng cộng 345 chương

Chapter Cập nhật Lượt xem
Chapter 350
5 giờ trước 0
Chapter 349
5 giờ trước 0
Chapter 348
5 giờ trước 0
Chapter 347
5 giờ trước 0
Chapter 346
5 giờ trước 0
Chapter 345
5 giờ trước 0
Chapter 344
5 giờ trước 0
Chapter 343
5 giờ trước 0
Chapter 342
5 giờ trước 0
Chapter 341
5 giờ trước 0
Chapter 340
5 giờ trước 0
Chapter 339
5 giờ trước 0
Chapter 338
5 giờ trước 0
Chapter 337
5 giờ trước 0
Chapter 336
5 giờ trước 0
Chapter 335
5 giờ trước 0
Chapter 334
5 giờ trước 0
Chapter 333
5 giờ trước 0
Chapter 332
5 giờ trước 0
Chapter 331
5 giờ trước 0
Chapter 330
5 giờ trước 0
Chapter 329
5 giờ trước 0
Chapter 328
5 giờ trước 0
Chapter 327
5 giờ trước 0
Chapter 326
5 giờ trước 0
Chapter 325
5 giờ trước 0
Chapter 324
5 giờ trước 0
Chapter 323
5 giờ trước 0
Chapter 322
5 giờ trước 0
Chapter 321
5 giờ trước 0
Chapter 320
2 ngày trước 0
Chapter 319
2 ngày trước 0
Chapter 318
2 ngày trước 0
Chapter 317
2 ngày trước 0
Chapter 316
2 ngày trước 0
Chapter 315
3 ngày trước 0
Chapter 314
3 ngày trước 0
Chapter 313
3 ngày trước 0
Chapter 312
3 ngày trước 0
Chapter 311
4 ngày trước 0
Chapter 310
4 ngày trước 0
Chapter 309
4 ngày trước 0
Chapter 308
4 ngày trước 0
Chapter 307
4 ngày trước 0
Chapter 306
4 ngày trước 0
Chapter 305
4 ngày trước 0
Chapter 304
4 ngày trước 0
Chapter 303
4 ngày trước 0
Chapter 302
4 ngày trước 0
Chapter 301
4 ngày trước 0
Chapter 300
4 ngày trước 0
Chapter 299
4 ngày trước 0
Chapter 298
4 ngày trước 0
Chapter 297
4 ngày trước 0
Chapter 296
4 ngày trước 0
Chapter 295
4 ngày trước 0
Chapter 294
4 ngày trước 0
Chapter 293
4 ngày trước 0
Chapter 292
4 ngày trước 0
Chapter 291
5 ngày trước 0
Chapter 290
5 ngày trước 0
Chapter 289
5 ngày trước 0
Chapter 288
5 ngày trước 0
Chapter 287
5 ngày trước 0
Chapter 286
5 ngày trước 0
Chapter 285
5 ngày trước 0
Chapter 284
5 ngày trước 0
Chapter 283
5 ngày trước 0
Chapter 282
5 ngày trước 0
Chapter 281
5 ngày trước 0
Chapter 280
5 ngày trước 0
Chapter 279
5 ngày trước 0
Chapter 278
5 ngày trước 0
Chapter 277
5 ngày trước 0
Chapter 276
7 ngày trước 0
Chapter 275
7 ngày trước 0
Chapter 274
7 ngày trước 0
Chapter 273
7 ngày trước 0
Chapter 272
7 ngày trước 0
Chapter 271
7 ngày trước 0
Chapter 270
7 ngày trước 0
Chapter 269
7 ngày trước 0
Chapter 268
7 ngày trước 0
Chapter 267
7 ngày trước 0
Chapter 266
7 ngày trước 0
Chapter 265
7 ngày trước 0
Chapter 264
7 ngày trước 0
Chapter 263
7 ngày trước 0
Chapter 262
7 ngày trước 0
Chapter 261
7 ngày trước 0
Chapter 260
8 ngày trước 0
Chapter 259
8 ngày trước 0
Chapter 258
8 ngày trước 0
Chapter 257
8 ngày trước 0
Chapter 256
8 ngày trước 0
Chapter 255
8 ngày trước 0
Chapter 254
8 ngày trước 0
Chapter 253
8 ngày trước 0
Chapter 252
8 ngày trước 0
Chapter 251
8 ngày trước 0
Chapter 250
8 ngày trước 0
Chapter 249
8 ngày trước 0
Chapter 248
9 ngày trước 0
Chapter 247
9 ngày trước 0
Chapter 246
9 ngày trước 0
Chapter 245
9 ngày trước 0
Chapter 244
9 ngày trước 0
Chapter 243
11 ngày trước 0
Chapter 242
11 ngày trước 0
Chapter 241
11 ngày trước 0
Chapter 240
11 ngày trước 0
Chapter 239
11 ngày trước 0
Chapter 238
11 ngày trước 0
Chapter 237
12 ngày trước 0
Chapter 236
12 ngày trước 0
Chapter 235
12 ngày trước 0
Chapter 234
12 ngày trước 0
Chapter 233
12 ngày trước 0
Chapter 232
13 ngày trước 0
Chapter 231
13 ngày trước 0
Chapter 230
13 ngày trước 0
Chapter 229
13 ngày trước 0
Chapter 228
13 ngày trước 0
Chapter 227
13 ngày trước 0
Chapter 226
13 ngày trước 0
Chapter 225
15 ngày trước 0
Chapter 224
15 ngày trước 0
Chapter 223
15 ngày trước 0
Chapter 222
15 ngày trước 0
Chapter 221
15 ngày trước 0
Chapter 220
15 ngày trước 0
Chapter 219
15 ngày trước 0
Chapter 218
15 ngày trước 0
Chapter 217
15 ngày trước 0
Chapter 216
15 ngày trước 0
Chapter 215
15 ngày trước 0
Chapter 214
16 ngày trước 0
Chapter 213
16 ngày trước 0
Chapter 212
16 ngày trước 0
Chapter 211
17 ngày trước 0
Chapter 210
17 ngày trước 0
Chapter 209
19 ngày trước 0
Chapter 208
19 ngày trước 0
Chapter 207
19 ngày trước 0
Chapter 206
20 ngày trước 0
Chapter 205
20 ngày trước 0
Chapter 204
20 ngày trước 0
Chapter 203
20 ngày trước 0
Chapter 202
21 ngày trước 0
Chapter 201
21 ngày trước 0
Chapter 200
21 ngày trước 0
Chapter 199
21 ngày trước 0
Chapter 198
21 ngày trước 0
Chapter 197
21 ngày trước 0
Chapter 196
21 ngày trước 0
Chapter 195
21 ngày trước 0
Chapter 194
21 ngày trước 0
Chapter 193
23 ngày trước 0
Chapter 192
23 ngày trước 0
Chapter 191
23 ngày trước 0
Chapter 190
5 tháng trước 0
Chapter 189
5 tháng trước 0
Chapter 188
5 tháng trước 0
Chapter 187
5 tháng trước 0
Chapter 186: - buông tay
5 tháng trước 0
Chapter 180: - tầm thiên độ của quá khứ
5 tháng trước 0
Chapter 179: - chân tướng bị phơi bày
5 tháng trước 0
Chapter 178: - thành chủ tầm
5 tháng trước 0
Chapter 177: - Nhân vật chính thu hoạch
5 tháng trước 0
Chapter 176
5 tháng trước 0
Chapter 175: - Năm tháng không buông tha một ai
5 tháng trước 0
Chapter 174: - Sa Thành đại loạn
5 tháng trước 0
Chapter 173
5 tháng trước 0
Chapter 172
5 tháng trước 0
Chapter 171
5 tháng trước 0
Chapter 170: - Đã hết thời gian
5 tháng trước 0
Chapter 169
5 tháng trước 0
Chapter 168
5 tháng trước 0
Chapter 167
5 tháng trước 0
Chapter 166
5 tháng trước 0
Chapter 165: - Thuộc Tính Sau Này
5 tháng trước 0
Chapter 164
5 tháng trước 0
Chapter 163
5 tháng trước 0
Chapter 162
5 tháng trước 0
Chapter 161
5 tháng trước 0
Chapter 160
5 tháng trước 0
Chapter 159: - Đánh bất ngờ
5 tháng trước 0
Chapter 158
5 tháng trước 0
Chapter 157: - Để tao đối phó với gã
5 tháng trước 0
Chapter 156
5 tháng trước 0
Chapter 155
5 tháng trước 0
Chapter 154
5 tháng trước 0
Chapter 153: - Bỏ trốn
5 tháng trước 0
Chapter 152
5 tháng trước 0
Chapter 151: - Giải quyết hòa bình
5 tháng trước 0
Chapter 150
5 tháng trước 0
Chapter 149
5 tháng trước 0
Chapter 148: - Cậu không có tư cách
5 tháng trước 0
Chapter 147
5 tháng trước 0
Chapter 146
5 tháng trước 0
Chapter 145
5 tháng trước 0
Chapter 144: - Tạm biệt Thanh Ngư
5 tháng trước 0
Chapter 143
5 tháng trước 0
Chapter 142: - Chém giết lẫn nhau
5 tháng trước 0
Chapter 141
5 tháng trước 0
Chapter 140: - Thành công
5 tháng trước 0
Chapter 139
5 tháng trước 0
Chapter 138: - Kết cục
5 tháng trước 0
Chapter 137: - Do dự
5 tháng trước 0
Chapter 136
5 tháng trước 0
Chapter 135
5 tháng trước 0
Chapter 134
5 tháng trước 0
Chapter 133: - Hồi ức
5 tháng trước 0
Chapter 132
5 tháng trước 0
Chapter 131: - Thanh Ngư gặp nguy?!
5 tháng trước 0
Chapter 130
5 tháng trước 0
Chapter 129: - Mất tích
5 tháng trước 0
Chapter 128
5 tháng trước 0
Chapter 127
5 tháng trước 0
Chapter 126: - Bao vây tấn công
5 tháng trước 0
Chapter 125: - Tìm thấy đảo nổi
5 tháng trước 0
Chapter 124
5 tháng trước 0
Chapter 123: - Chính giữa!
5 tháng trước 0
Chapter 122: - Bị thương
5 tháng trước 0
Chapter 121: - Giết nhau
5 tháng trước 0
Chapter 120
5 tháng trước 0
Chapter 119
5 tháng trước 0
Chapter 118
5 tháng trước 0
Chapter 117
5 tháng trước 0
Chapter 116
5 tháng trước 0
Chapter 115: - Giao chiến
5 tháng trước 0
Chapter 114
5 tháng trước 0
Chapter 113: - Sâu Cát
5 tháng trước 0
Chapter 112: - Tôi không cần
5 tháng trước 0
Chapter 111: - Xuất phát
5 tháng trước 0
Chapter 110: - Liên Hợp Truy Nã
5 tháng trước 0
Chapter 109: - Giải thích và quên
5 tháng trước 0
Chapter 108: - Anh Độ?
5 tháng trước 0
Chapter 107
5 tháng trước 0
Chapter 106
5 tháng trước 0
Chapter 105
5 tháng trước 0
Chapter 104: - Vết thương và sự bất tài
5 tháng trước 1
Chapter 103
5 tháng trước 0
Chapter 102
5 tháng trước 0
Chapter 101: - Thể hiện thành ý
5 tháng trước 0
Chapter 100
5 tháng trước 0
Chapter 99
5 tháng trước 0
Chapter 98
5 tháng trước 0
Chapter 97
5 tháng trước 0
Chapter 96
5 tháng trước 0
Chapter 95
5 tháng trước 0
Chapter 94
5 tháng trước 0
Chapter 93
5 tháng trước 0
Chapter 92
5 tháng trước 0
Chapter 91
5 tháng trước 0
Chapter 90
5 tháng trước 0
Chapter 89
5 tháng trước 0
Chapter 88
5 tháng trước 0
Chapter 87
5 tháng trước 0
Chapter 86
5 tháng trước 0
Chapter 85
5 tháng trước 0
Chapter 84
5 tháng trước 0
Chapter 83
5 tháng trước 0
Chapter 82
5 tháng trước 0
Chapter 81
5 tháng trước 0
Chapter 80
5 tháng trước 0
Chapter 79
5 tháng trước 0
Chapter 78
5 tháng trước 0
Chapter 77
5 tháng trước 0
Chapter 76
5 tháng trước 0
Chapter 75
5 tháng trước 0
Chapter 74
5 tháng trước 0
Chapter 73
5 tháng trước 0
Chapter 72
5 tháng trước 0
Chapter 71
5 tháng trước 0
Chapter 70
5 tháng trước 0
Chapter 69
5 tháng trước 0
Chapter 68
5 tháng trước 0
Chapter 67
5 tháng trước 0
Chapter 66
5 tháng trước 0
Chapter 65
5 tháng trước 0
Chapter 64
5 tháng trước 0
Chapter 63
5 tháng trước 0
Chapter 62
5 tháng trước 0
Chapter 61
5 tháng trước 0
Chapter 60
5 tháng trước 0
Chapter 59
5 tháng trước 0
Chapter 58
5 tháng trước 0
Chapter 57
5 tháng trước 0
Chapter 56
5 tháng trước 0
Chapter 55
5 tháng trước 0
Chapter 54
5 tháng trước 0
Chapter 53
5 tháng trước 0
Chapter 52
5 tháng trước 0
Chapter 51
5 tháng trước 0
Chapter 50
5 tháng trước 0
Chapter 49
5 tháng trước 0
Chapter 48
5 tháng trước 0
Chapter 47
5 tháng trước 0
Chapter 46
5 tháng trước 0
Chapter 45
5 tháng trước 0
Chapter 44
5 tháng trước 0
Chapter 43
5 tháng trước 0
Chapter 42
5 tháng trước 0
Chapter 41
5 tháng trước 0
Chapter 40
5 tháng trước 0
Chapter 39
5 tháng trước 0
Chapter 38
5 tháng trước 0
Chapter 37
5 tháng trước 0
Chapter 36
5 tháng trước 0
Chapter 35
5 tháng trước 0
Chapter 34
5 tháng trước 0
Chapter 33
5 tháng trước 0
Chapter 32
5 tháng trước 0
Chapter 31
5 tháng trước 0
Chapter 30
5 tháng trước 0
Chapter 29
5 tháng trước 0
Chapter 28
5 tháng trước 0
Chapter 27
5 tháng trước 0
Chapter 26
5 tháng trước 0
Chapter 25
5 tháng trước 0
Chapter 24
5 tháng trước 0
Chapter 23
5 tháng trước 0
Chapter 22
5 tháng trước 0
Chapter 21
5 tháng trước 0
Chapter 20
5 tháng trước 0
Chapter 19
5 tháng trước 0
Chapter 18
5 tháng trước 0
Chapter 17
5 tháng trước 0
Chapter 16
5 tháng trước 0
Chapter 15
5 tháng trước 0
Chapter 14
5 tháng trước 0
Chapter 13
5 tháng trước 0
Chapter 12
5 tháng trước 0
Chapter 11
5 tháng trước 0
Chapter 10
5 tháng trước 0
Chapter 9
5 tháng trước 0
Chapter 8
5 tháng trước 0
Chapter 7
5 tháng trước 0
Chapter 6
5 tháng trước 0
Chapter 5
5 tháng trước 0
Chapter 4
5 tháng trước 0
Chapter 3
5 tháng trước 0
Chapter 2
5 tháng trước 0
Chapter 1
5 tháng trước 2

Bình luận

Tổng cộng 0 bình luận

Đăng nhập để bình luận