Truyện tranh Tổng Tài Tại Thượng Full Tiếng Việt Bản Đẹp

Tổng Tài Tại Thượng

Tình trạng:
Đang Ra
Tên khác:
Đang cập nhật
Tác giả:
Đang cập nhật
Thể loại:
Action Ngôn Tình Romance Shoujo
Năm xuất bản:
2021

Nội dung truyện

Tổng Tài Tại Thượng

“Có thai với tôi rồi mà còn muốn bỏ đi?”Hắn cương quyết bắt cô phải giao ra đứa con cô đã sinh cho hắn vào ba năm trước. Không chịu một lần, hắn lại ép thêm một bận.

Tổng tài bất chấp thủ đoạn cố đoạt được tình yêu, cô tìm đủ mọi cách để kháng cự, bấu víu để thoát ra. Được rồi, con của hắn cô sẽ trả cho hắn, nhưng cô sẽ đi! Thế mà hắn vẫn chưa hài lòng, dùng sức ném cô lên giường cùng tiếng hét:

“Cô gái, ta muốn sinh thêm một đứa!”

Danh sách chương

Tổng cộng 452 chương

Chapter Cập nhật Lượt xem
Chapter 456.2
16 giờ trước 0
Chapter 456
16 giờ trước 0
Chapter 455
16 giờ trước 0
Chapter 454
6 ngày trước 0
Chapter 453
10 ngày trước 1
Chapter 452
14 ngày trước 0
Chapter 451
18 ngày trước 0
Chapter 450
20 ngày trước 0
Chapter 449
24 ngày trước 0
Chapter 448
27 ngày trước 0
Chapter 447
27 ngày trước 0
Chapter 446 - Đang upload
1 tháng trước 0
Chapter 445
1 tháng trước 0
Chapter 444
1 tháng trước 1
Chapter 443
1 tháng trước 1
Chapter 442
2 tháng trước 0
Chapter 441
2 tháng trước 0
Chapter 440
2 tháng trước 0
Chapter 439 - Đang upload
2 tháng trước 0
Chapter 438 - Đang upload
2 tháng trước 0
Chapter 437
2 tháng trước 0
Chapter 436 - Đang upload
2 tháng trước 0
Chapter 435
2 tháng trước 0
Chapter 434 - Đang upload
3 tháng trước 0
Chapter 433 - Đang upload
3 tháng trước 0
Chapter 432
3 tháng trước 0
Chapter 431
3 tháng trước 0
Chapter 430 - Đang upload
3 tháng trước 0
Chapter 429
3 tháng trước 0
Chapter 428 - Đang upload
3 tháng trước 0
Chapter 427
3 tháng trước 0
Chapter 426
3 tháng trước 0
Chapter 425
4 tháng trước 0
Chapter 424
4 tháng trước 0
Chapter 423
4 tháng trước 0
Chapter 422 - Đang upload
4 tháng trước 0
Chapter 421
4 tháng trước 0
Chapter 420
4 tháng trước 0
Chapter 419
4 tháng trước 0
Chapter 418
4 tháng trước 0
Chapter 417
4 tháng trước 0
Chapter 416
4 tháng trước 0
Chapter 415
5 tháng trước 0
Chapter 414
5 tháng trước 0
Chapter 413
5 tháng trước 0
Chapter 412
5 tháng trước 0
Chapter 411
5 tháng trước 0
Chapter 410
5 tháng trước 0
Chapter 409
5 tháng trước 0
Chapter 408
5 tháng trước 0
Chapter 407
5 tháng trước 0
Chapter 406
5 tháng trước 0
Chapter 405
5 tháng trước 0
Chapter 404
5 tháng trước 0
Chapter 403
5 tháng trước 0
Chapter 402
5 tháng trước 0
Chapter 401
5 tháng trước 0
Chapter 400
5 tháng trước 0
Chapter 399
5 tháng trước 0
Chapter 398
5 tháng trước 0
Chapter 397
5 tháng trước 0
Chapter 396
5 tháng trước 0
Chapter 395
5 tháng trước 0
Chapter 394
5 tháng trước 0
Chapter 393
5 tháng trước 0
Chapter 392
5 tháng trước 0
Chapter 391
5 tháng trước 0
Chapter 390
5 tháng trước 0
Chapter 389
5 tháng trước 1
Chapter 388
5 tháng trước 1
Chapter 387
5 tháng trước 1
Chapter 386
5 tháng trước 1
Chapter 385
5 tháng trước 1
Chapter 384
5 tháng trước 1
Chapter 383
5 tháng trước 1
Chapter 382
5 tháng trước 1
Chapter 381
5 tháng trước 1
Chapter 380
5 tháng trước 1
Chapter 379
5 tháng trước 2
Chapter 378
5 tháng trước 2
Chapter 377
5 tháng trước 2
Chapter 376
5 tháng trước 3
Chapter 375
5 tháng trước 3
Chapter 374
5 tháng trước 7
Chapter 373
5 tháng trước 9
Chapter 372
5 tháng trước 9
Chapter 371
5 tháng trước 10
Chapter 370
5 tháng trước 23
Chapter 369
5 tháng trước 1
Chapter 368
5 tháng trước 0
Chapter 367
5 tháng trước 0
Chapter 366
5 tháng trước 0
Chapter 365
5 tháng trước 0
Chapter 364
5 tháng trước 0
Chapter 363
5 tháng trước 0
Chapter 362
5 tháng trước 0
Chapter 361
5 tháng trước 0
Chapter 360
5 tháng trước 0
Chapter 359
5 tháng trước 0
Chapter 358
5 tháng trước 0
Chapter 357
5 tháng trước 0
Chapter 356
5 tháng trước 0
Chapter 355
5 tháng trước 0
Chapter 354
5 tháng trước 0
Chapter 353
5 tháng trước 0
Chapter 352
5 tháng trước 0
Chapter 351
5 tháng trước 0
Chapter 350
5 tháng trước 0
Chapter 349
5 tháng trước 0
Chapter 348
5 tháng trước 0
Chapter 347
5 tháng trước 0
Chapter 346
5 tháng trước 0
Chapter 345
5 tháng trước 0
Chapter 344
5 tháng trước 0
Chapter 343
5 tháng trước 0
Chapter 342
5 tháng trước 0
Chapter 341
5 tháng trước 0
Chapter 340
5 tháng trước 0
Chapter 339
5 tháng trước 0
Chapter 338
5 tháng trước 0
Chapter 337
5 tháng trước 0
Chapter 336
5 tháng trước 0
Chapter 335
5 tháng trước 0
Chapter 334
5 tháng trước 0
Chapter 333
5 tháng trước 0
Chapter 332
5 tháng trước 0
Chapter 331
5 tháng trước 1
Chapter 330
5 tháng trước 0
Chapter 329
5 tháng trước 0
Chapter 328
5 tháng trước 0
Chapter 327
5 tháng trước 0
Chapter 326
5 tháng trước 0
Chapter 325
5 tháng trước 0
Chapter 324
5 tháng trước 0
Chapter 323
5 tháng trước 0
Chapter 322
5 tháng trước 0
Chapter 321
5 tháng trước 0
Chapter 320
5 tháng trước 0
Chapter 319
5 tháng trước 0
Chapter 318
5 tháng trước 0
Chapter 317
5 tháng trước 0
Chapter 316
5 tháng trước 0
Chapter 315
5 tháng trước 0
Chapter 314
5 tháng trước 0
Chapter 313
5 tháng trước 0
Chapter 312
5 tháng trước 0
Chapter 311.5
5 tháng trước 0
Chapter 311
5 tháng trước 0
Chapter 310.5
5 tháng trước 0
Chapter 310
5 tháng trước 0
Chapter 309.5
5 tháng trước 0
Chapter 309
5 tháng trước 0
Chapter 308
5 tháng trước 0
Chapter 307
5 tháng trước 0
Chapter 306.5
5 tháng trước 0
Chapter 306
5 tháng trước 0
Chapter 305.5
5 tháng trước 0
Chapter 305
5 tháng trước 0
Chapter 304
5 tháng trước 0
Chapter 303
5 tháng trước 0
Chapter 302
5 tháng trước 2
Chapter 301
5 tháng trước 1
Chapter 300
5 tháng trước 1
Chapter 298
5 tháng trước 1
Chapter 297
5 tháng trước 2
Chapter 296
5 tháng trước 2
Chapter 295
5 tháng trước 1
Chapter 294
5 tháng trước 2
Chapter 293
5 tháng trước 2
Chapter 292
5 tháng trước 1
Chapter 290
5 tháng trước 1
Chapter 289
5 tháng trước 1
Chapter 288
5 tháng trước 2
Chapter 286
5 tháng trước 1
Chapter 285
5 tháng trước 2
Chapter 284
5 tháng trước 2
Chapter 283
5 tháng trước 2
Chapter 282
5 tháng trước 1
Chapter 281
5 tháng trước 1
Chapter 276
5 tháng trước 2
Chapter 275
5 tháng trước 2
Chapter 274
5 tháng trước 2
Chapter 269: 273
5 tháng trước 2
Chapter 268
5 tháng trước 1
Chapter 267
5 tháng trước 2
Chapter 266
5 tháng trước 2
Chapter 265
5 tháng trước 1
Chapter 264
5 tháng trước 2
Chapter 263
5 tháng trước 2
Chapter 262
5 tháng trước 2
Chapter 261
5 tháng trước 2
Chapter 260
5 tháng trước 0
Chapter 259
5 tháng trước 1
Chapter 258
5 tháng trước 1
Chapter 257
5 tháng trước 1
Chapter 256
5 tháng trước 1
Chapter 255
5 tháng trước 0
Chapter 254
5 tháng trước 1
Chapter 253
5 tháng trước 1
Chapter 252
5 tháng trước 2
Chapter 251
5 tháng trước 2
Chapter 250
5 tháng trước 1
Chapter 249
5 tháng trước 1
Chapter 248
5 tháng trước 0
Chapter 247
5 tháng trước 1
Chapter 246
5 tháng trước 0
Chapter 245
5 tháng trước 1
Chapter 244
5 tháng trước 1
Chapter 243
5 tháng trước 2
Chapter 242
5 tháng trước 2
Chapter 241
5 tháng trước 2
Chapter 240
5 tháng trước 2
Chapter 239
5 tháng trước 2
Chapter 238
5 tháng trước 2
Chapter 237
5 tháng trước 1
Chapter 236
5 tháng trước 2
Chapter 235
5 tháng trước 2
Chapter 234
5 tháng trước 2
Chapter 233
5 tháng trước 2
Chapter 232
5 tháng trước 1
Chapter 231
5 tháng trước 1
Chapter 230
5 tháng trước 1
Chapter 229
5 tháng trước 2
Chapter 228
5 tháng trước 1
Chapter 227
5 tháng trước 2
Chapter 226
5 tháng trước 1
Chapter 225
5 tháng trước 2
Chapter 224
5 tháng trước 1
Chapter 223
5 tháng trước 2
Chapter 222
5 tháng trước 1
Chapter 221
5 tháng trước 1
Chapter 220
5 tháng trước 2
Chapter 219
5 tháng trước 1
Chapter 218
5 tháng trước 1
Chapter 217
5 tháng trước 2
Chapter 216
5 tháng trước 1
Chapter 215
5 tháng trước 1
Chapter 214
5 tháng trước 1
Chapter 213
5 tháng trước 1
Chapter 212
5 tháng trước 1
Chapter 211
5 tháng trước 2
Chapter 210
5 tháng trước 2
Chapter 209
5 tháng trước 2
Chapter 208
5 tháng trước 1
Chapter 207
5 tháng trước 2
Chapter 206
5 tháng trước 2
Chapter 205
5 tháng trước 1
Chapter 204
5 tháng trước 2
Chapter 203
5 tháng trước 1
Chapter 202
5 tháng trước 1
Chapter 201
5 tháng trước 2
Chapter 200
5 tháng trước 2
Chapter 199
5 tháng trước 2
Chapter 198
5 tháng trước 2
Chapter 197
5 tháng trước 1
Chapter 196
5 tháng trước 1
Chapter 195
5 tháng trước 1
Chapter 194
5 tháng trước 2
Chapter 193
5 tháng trước 1
Chapter 192
5 tháng trước 2
Chapter 191
5 tháng trước 1
Chapter 190
5 tháng trước 1
Chapter 189
5 tháng trước 2
Chapter 188
5 tháng trước 1
Chapter 187
5 tháng trước 1
Chapter 186
5 tháng trước 2
Chapter 185
5 tháng trước 2
Chapter 184
5 tháng trước 1
Chapter 183
5 tháng trước 2
Chapter 182
5 tháng trước 1
Chapter 181
5 tháng trước 2
Chapter 180
5 tháng trước 1
Chapter 179
5 tháng trước 2
Chapter 178
5 tháng trước 2
Chapter 177
5 tháng trước 2
Chapter 176
5 tháng trước 1
Chapter 175
5 tháng trước 2
Chapter 174
5 tháng trước 1
Chapter 173
5 tháng trước 2
Chapter 172
5 tháng trước 1
Chapter 171
5 tháng trước 2
Chapter 170
5 tháng trước 2
Chapter 169
5 tháng trước 2
Chapter 168
5 tháng trước 1
Chapter 167
5 tháng trước 2
Chapter 166
5 tháng trước 1
Chapter 165
5 tháng trước 2
Chapter 164
5 tháng trước 1
Chapter 163
5 tháng trước 1
Chapter 162
5 tháng trước 1
Chapter 161
5 tháng trước 2
Chapter 160
5 tháng trước 1
Chapter 159
5 tháng trước 1
Chapter 158
5 tháng trước 2
Chapter 157
5 tháng trước 2
Chapter 156
5 tháng trước 2
Chapter 155
5 tháng trước 2
Chapter 154
5 tháng trước 2
Chapter 153
5 tháng trước 2
Chapter 152
5 tháng trước 2
Chapter 151
5 tháng trước 1
Chapter 150
5 tháng trước 1
Chapter 149
5 tháng trước 1
Chapter 148
5 tháng trước 1
Chapter 147
5 tháng trước 1
Chapter 146
5 tháng trước 2
Chapter 145
5 tháng trước 2
Chapter 144
5 tháng trước 2
Chapter 143
5 tháng trước 2
Chapter 142
5 tháng trước 1
Chapter 141
5 tháng trước 1
Chapter 140
5 tháng trước 1
Chapter 139
5 tháng trước 2
Chapter 138
5 tháng trước 2
Chapter 137
5 tháng trước 1
Chapter 136
5 tháng trước 1
Chapter 135
5 tháng trước 1
Chapter 134
5 tháng trước 1
Chapter 133
5 tháng trước 2
Chapter 132
5 tháng trước 2
Chapter 131
5 tháng trước 2
Chapter 130
5 tháng trước 2
Chapter 129
5 tháng trước 1
Chapter 128
5 tháng trước 1
Chapter 127
5 tháng trước 1
Chapter 126
5 tháng trước 1
Chapter 125
5 tháng trước 1
Chapter 124
5 tháng trước 0
Chapter 123
5 tháng trước 1
Chapter 122
5 tháng trước 1
Chapter 121
5 tháng trước 1
Chapter 120
5 tháng trước 1
Chapter 119
5 tháng trước 2
Chapter 118
5 tháng trước 1
Chapter 117
5 tháng trước 0
Chapter 116
5 tháng trước 1
Chapter 115
5 tháng trước 1
Chapter 114
5 tháng trước 1
Chapter 113
5 tháng trước 1
Chapter 112
5 tháng trước 2
Chapter 111
5 tháng trước 1
Chapter 110
5 tháng trước 1
Chapter 109
5 tháng trước 2
Chapter 108
5 tháng trước 1
Chapter 107
5 tháng trước 1
Chapter 106
5 tháng trước 2
Chapter 105
5 tháng trước 1
Chapter 104
5 tháng trước 2
Chapter 103
5 tháng trước 2
Chapter 102
5 tháng trước 2
Chapter 101
5 tháng trước 0
Chapter 100
5 tháng trước 2
Chapter 99
5 tháng trước 1
Chapter 98
5 tháng trước 1
Chapter 97
5 tháng trước 0
Chapter 96
5 tháng trước 1
Chapter 95
5 tháng trước 0
Chapter 94
5 tháng trước 1
Chapter 93
5 tháng trước 1
Chapter 92
5 tháng trước 1
Chapter 91
5 tháng trước 1
Chapter 90
5 tháng trước 1
Chapter 89
5 tháng trước 2
Chapter 88
5 tháng trước 1
Chapter 87
5 tháng trước 2
Chapter 86
5 tháng trước 1
Chapter 85
5 tháng trước 1
Chapter 84
5 tháng trước 2
Chapter 83
5 tháng trước 2
Chapter 82
5 tháng trước 2
Chapter 81
5 tháng trước 1
Chapter 80
5 tháng trước 1
Chapter 79
5 tháng trước 0
Chapter 78
5 tháng trước 0
Chapter 77
5 tháng trước 0
Chapter 76
5 tháng trước 0
Chapter 75
5 tháng trước 0
Chapter 74
5 tháng trước 0
Chapter 73
5 tháng trước 0
Chapter 72
5 tháng trước 0
Chapter 71
5 tháng trước 0
Chapter 70
5 tháng trước 0
Chapter 69
5 tháng trước 0
Chapter 68
5 tháng trước 0
Chapter 67
5 tháng trước 0
Chapter 66
5 tháng trước 0
Chapter 65
5 tháng trước 0
Chapter 64
5 tháng trước 0
Chapter 63
5 tháng trước 0
Chapter 62
5 tháng trước 0
Chapter 61
5 tháng trước 0
Chapter 60
5 tháng trước 0
Chapter 59
5 tháng trước 0
Chapter 58
5 tháng trước 0
Chapter 57
5 tháng trước 0
Chapter 56
5 tháng trước 0
Chapter 55
5 tháng trước 0
Chapter 54
5 tháng trước 0
Chapter 53
5 tháng trước 0
Chapter 52
5 tháng trước 0
Chapter 51
5 tháng trước 0
Chapter 50
5 tháng trước 0
Chapter 49
5 tháng trước 0
Chapter 48
5 tháng trước 0
Chapter 47
5 tháng trước 0
Chapter 46
5 tháng trước 0
Chapter 45
5 tháng trước 0
Chapter 44
5 tháng trước 0
Chapter 43
5 tháng trước 0
Chapter 42
5 tháng trước 0
Chapter 41
5 tháng trước 0
Chapter 40
5 tháng trước 0
Chapter 39
5 tháng trước 0
Chapter 38
5 tháng trước 0
Chapter 37
5 tháng trước 0
Chapter 36
5 tháng trước 0
Chapter 35
5 tháng trước 0
Chapter 34
5 tháng trước 0
Chapter 33
5 tháng trước 0
Chapter 32
5 tháng trước 0
Chapter 31
5 tháng trước 0
Chapter 30
5 tháng trước 0
Chapter 29
5 tháng trước 0
Chapter 28
5 tháng trước 0
Chapter 27
5 tháng trước 0
Chapter 26
5 tháng trước 0
Chapter 25
5 tháng trước 0
Chapter 24
5 tháng trước 0
Chapter 23
5 tháng trước 0
Chapter 22: Chap 21
5 tháng trước 0
Chapter 21
5 tháng trước 1
Chapter 20
5 tháng trước 1
Chapter 19
5 tháng trước 1
Chapter 18
5 tháng trước 1
Chapter 17
5 tháng trước 1
Chapter 16
5 tháng trước 1
Chapter 15
5 tháng trước 1
Chapter 14
5 tháng trước 1
Chapter 13
5 tháng trước 1
Chapter 12
5 tháng trước 1
Chapter 11
5 tháng trước 1
Chapter 10
5 tháng trước 1
Chapter 9
5 tháng trước 1
Chapter 8
5 tháng trước 1
Chapter 7.1
5 tháng trước 1
Chapter 7
5 tháng trước 1
Chapter 6
5 tháng trước 1
Chapter 5
5 tháng trước 1
Chapter 4
5 tháng trước 1
Chapter 3
5 tháng trước 1
Chapter 2
5 tháng trước 1
Chapter 1
5 tháng trước 2

Bình luận

Tổng cộng 0 bình luận

Đăng nhập để bình luận