Truyện tranh Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn Full Tiếng Việt Bản Đẹp

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn

Tình trạng:
Đang Ra
Tên khác:
Đang cập nhật
Tác giả:
Đang cập nhật
Thể loại:
Action Adventure Cổ Đại Comedy Drama Historical Manhua Truyện Màu Xuyên Không
Năm xuất bản:
2021

Nội dung truyện

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn

Nàng, Ẩn môn chủ của thời hiện đại, tinh thông y độc, giỏi ám sát, trong mắt thế nhân là một cái thiên tài biến thái, một lần ngoài ý muốn bỏ mình, lại trọng sinh vào một cái thiếu nữ bị hủy dung! Thân phận bị hoán đổi? Không thể trở về gia tộc? Thân phận có thể không có! Nhà có thể không về! Nhưng lại hại người của nàng, tại sao lại không thể báo thù rửa hận ... thất vọng về Quỷ Y? Một khi phong vân quật khởi, quần hùng tranh bá! Lại nhìn xem nàng một thân hồng y mà ngao du thiên hạ, gương sáng xưng vương nơi trời cao!

Danh sách chương

Tổng cộng 443 chương

Chapter Cập nhật Lượt xem
Chapter 434
3 ngày trước 0
Chapter 433
6 ngày trước 0
Chapter 432
10 ngày trước 0
Chapter 431
14 ngày trước 0
Chapter 430
20 ngày trước 0
Chapter 429
24 ngày trước 0
Chapter 428
28 ngày trước 0
Chapter 427
1 tháng trước 0
Chapter 426
1 tháng trước 0
Chapter 425
1 tháng trước 0
Chapter 424
1 tháng trước 0
Chapter 423
2 tháng trước 0
Chapter 422
2 tháng trước 0
Chapter 421
2 tháng trước 0
Chapter 420
2 tháng trước 0
Chapter 419
2 tháng trước 0
Chapter 418
2 tháng trước 0
Chapter 417
2 tháng trước 0
Chapter 416
2 tháng trước 0
Chapter 415
3 tháng trước 0
Chapter 414
3 tháng trước 0
Chapter 413 - Đang upload
3 tháng trước 0
Chapter 412
3 tháng trước 0
Chapter 411
3 tháng trước 0
Chapter 410
3 tháng trước 0
Chapter 408
3 tháng trước 0
Chapter 407
4 tháng trước 0
Chapter 406
4 tháng trước 0
Chapter 404
4 tháng trước 0
Chapter 403
4 tháng trước 0
Chapter 402
4 tháng trước 0
Chapter 401
4 tháng trước 0
Chapter 400
4 tháng trước 0
Chapter 399
4 tháng trước 0
Chapter 398
4 tháng trước 0
Chapter 397
4 tháng trước 0
Chapter 396
5 tháng trước 0
Chapter 395
5 tháng trước 0
Chapter 393
5 tháng trước 0
Chapter 392
5 tháng trước 0
Chapter 391
5 tháng trước 0
Chapter 390
5 tháng trước 0
Chapter 389
5 tháng trước 0
Chapter 388
5 tháng trước 0
Chapter 387
5 tháng trước 0
Chapter 386
5 tháng trước 0
Chapter 385
5 tháng trước 0
Chapter 384
5 tháng trước 0
Chapter 383
5 tháng trước 0
Chapter 382
5 tháng trước 0
Chapter 381
5 tháng trước 0
Chapter 380
5 tháng trước 0
Chapter 379
5 tháng trước 0
Chapter 378
5 tháng trước 0
Chapter 377
5 tháng trước 0
Chapter 376
5 tháng trước 0
Chapter 375
5 tháng trước 0
Chapter 374
5 tháng trước 0
Chapter 373
5 tháng trước 0
Chapter 372
5 tháng trước 0
Chapter 371
5 tháng trước 0
Chapter 370
5 tháng trước 0
Chapter 369
5 tháng trước 0
Chapter 367
5 tháng trước 0
Chapter 366
5 tháng trước 0
Chapter 365
5 tháng trước 0
Chapter 364
5 tháng trước 0
Chapter 363
5 tháng trước 0
Chapter 362
5 tháng trước 0
Chapter 361
5 tháng trước 0
Chapter 360
5 tháng trước 0
Chapter 359
5 tháng trước 0
Chapter 358
5 tháng trước 0
Chapter 357
5 tháng trước 0
Chapter 356
5 tháng trước 0
Chapter 355
5 tháng trước 0
Chapter 354
5 tháng trước 0
Chapter 353
5 tháng trước 0
Chapter 352
5 tháng trước 0
Chapter 351
5 tháng trước 0
Chapter 350
5 tháng trước 0
Chapter 349
5 tháng trước 0
Chapter 348
5 tháng trước 0
Chapter 347
5 tháng trước 0
Chapter 346
5 tháng trước 0
Chapter 345
5 tháng trước 0
Chapter 344
5 tháng trước 0
Chapter 343
5 tháng trước 0
Chapter 342
5 tháng trước 0
Chapter 341
5 tháng trước 0
Chapter 340
5 tháng trước 0
Chapter 339
5 tháng trước 0
Chapter 338
5 tháng trước 0
Chapter 337
5 tháng trước 0
Chapter 336
5 tháng trước 0
Chapter 335
5 tháng trước 0
Chapter 334
5 tháng trước 0
Chapter 333
5 tháng trước 0
Chapter 332
5 tháng trước 0
Chapter 331
5 tháng trước 0
Chapter 330
5 tháng trước 0
Chapter 329
5 tháng trước 0
Chapter 328
5 tháng trước 0
Chapter 327
5 tháng trước 0
Chapter 326
5 tháng trước 0
Chapter 325
5 tháng trước 0
Chapter 324
5 tháng trước 0
Chapter 323
5 tháng trước 0
Chapter 322
5 tháng trước 0
Chapter 321
5 tháng trước 0
Chapter 320
5 tháng trước 0
Chapter 319
5 tháng trước 0
Chapter 318
5 tháng trước 0
Chapter 317
5 tháng trước 0
Chapter 317
5 tháng trước 0
Chapter 316
5 tháng trước 0
Chapter 315
5 tháng trước 0
Chapter 314
5 tháng trước 0
Chapter 313
5 tháng trước 0
Chapter 312
5 tháng trước 0
Chapter 311
5 tháng trước 0
Chapter 310
5 tháng trước 0
Chapter 309
5 tháng trước 0
Chapter 308
5 tháng trước 0
Chapter 307
5 tháng trước 0
Chapter 306
5 tháng trước 0
Chapter 305
5 tháng trước 0
Chapter 304
5 tháng trước 0
Chapter 303
5 tháng trước 0
Chapter 302
5 tháng trước 0
Chapter 301
5 tháng trước 0
Chapter 300
5 tháng trước 0
Chapter 299
5 tháng trước 0
Chapter 298
5 tháng trước 0
Chapter 297
5 tháng trước 0
Chapter 296
5 tháng trước 0
Chapter 295
5 tháng trước 0
Chapter 294
5 tháng trước 0
Chapter 293
5 tháng trước 0
Chapter 292
5 tháng trước 0
Chapter 291
5 tháng trước 0
Chapter 290
5 tháng trước 0
Chapter 289
5 tháng trước 0
Chapter 288
5 tháng trước 0
Chapter 287
5 tháng trước 0
Chapter 286
5 tháng trước 0
Chapter 285
5 tháng trước 0
Chapter 284
5 tháng trước 0
Chapter 283
5 tháng trước 0
Chapter 282
5 tháng trước 0
Chapter 281
5 tháng trước 0
Chapter 280
5 tháng trước 0
Chapter 279
5 tháng trước 0
Chapter 278
5 tháng trước 0
Chapter 277
5 tháng trước 0
Chapter 276
5 tháng trước 0
Chapter 275
5 tháng trước 0
Chapter 274
5 tháng trước 0
Chapter 273
5 tháng trước 0
Chapter 272
5 tháng trước 0
Chapter 271
5 tháng trước 0
Chapter 270
5 tháng trước 0
Chapter 269
5 tháng trước 0
Chapter 268
5 tháng trước 0
Chapter 267
5 tháng trước 0
Chapter 266
5 tháng trước 0
Chapter 265
5 tháng trước 0
Chapter 264
5 tháng trước 0
Chapter 263
5 tháng trước 0
Chapter 262
5 tháng trước 0
Chapter 261
5 tháng trước 0
Chapter 260
5 tháng trước 0
Chapter 259
5 tháng trước 0
Chapter 258
5 tháng trước 0
Chapter 257
5 tháng trước 0
Chapter 256
5 tháng trước 0
Chapter 255
5 tháng trước 0
Chapter 254
5 tháng trước 0
Chapter 253
5 tháng trước 0
Chapter 252
5 tháng trước 0
Chapter 251
5 tháng trước 0
Chapter 250
5 tháng trước 0
Chapter 249
5 tháng trước 0
Chapter 248
5 tháng trước 0
Chapter 247
5 tháng trước 0
Chapter 246
5 tháng trước 0
Chapter 245
5 tháng trước 0
Chapter 244
5 tháng trước 0
Chapter 243
5 tháng trước 0
Chapter 242
5 tháng trước 0
Chapter 241
5 tháng trước 0
Chapter 240
5 tháng trước 0
Chapter 239
5 tháng trước 0
Chapter 238
5 tháng trước 0
Chapter 237
5 tháng trước 0
Chapter 236
5 tháng trước 0
Chapter 235
5 tháng trước 0
Chapter 234
5 tháng trước 0
Chapter 233
5 tháng trước 0
Chapter 232
5 tháng trước 0
Chapter 231
5 tháng trước 0
Chapter 230
5 tháng trước 0
Chapter 229
5 tháng trước 0
Chapter 228
5 tháng trước 0
Chapter 227
5 tháng trước 0
Chapter 226
5 tháng trước 0
Chapter 225
5 tháng trước 0
Chapter 224
5 tháng trước 0
Chapter 223
5 tháng trước 0
Chapter 222
5 tháng trước 0
Chapter 221
5 tháng trước 0
Chapter 220
5 tháng trước 0
Chapter 219
5 tháng trước 0
Chapter 218
5 tháng trước 0
Chapter 217
5 tháng trước 0
Chapter 216
5 tháng trước 0
Chapter 215
5 tháng trước 0
Chapter 214
5 tháng trước 0
Chapter 213
5 tháng trước 0
Chapter 212
5 tháng trước 0
Chapter 211
5 tháng trước 0
Chapter 210
5 tháng trước 0
Chapter 209
5 tháng trước 0
Chapter 208
5 tháng trước 0
Chapter 207
5 tháng trước 0
Chapter 206
5 tháng trước 0
Chapter 205
5 tháng trước 0
Chapter 204
5 tháng trước 0
Chapter 203
5 tháng trước 0
Chapter 202
5 tháng trước 0
Chapter 201
5 tháng trước 0
Chapter 200
5 tháng trước 0
Chapter 199
5 tháng trước 0
Chapter 198
5 tháng trước 0
Chapter 197
5 tháng trước 0
Chapter 196
5 tháng trước 0
Chapter 195
5 tháng trước 0
Chapter 194
5 tháng trước 0
Chapter 193
5 tháng trước 0
Chapter 192.1
5 tháng trước 0
Chapter 192
5 tháng trước 0
Chapter 191
5 tháng trước 0
Chapter 190: say rượu
5 tháng trước 0
Chapter 189
5 tháng trước 0
Chapter 188: đưa đến thanh lâu
5 tháng trước 0
Chapter 187
5 tháng trước 0
Chapter 186: phượng phủ!
5 tháng trước 0
Chapter 185: hôn nàng
5 tháng trước 0
Chapter 184: ra mắt bố vợ
5 tháng trước 0
Chapter 183: eo của ta
5 tháng trước 0
Chapter 182: tưởng tượng quá đà
5 tháng trước 0
Chapter 181: nó đòi phế ta
5 tháng trước 0
Chapter 180: rước râu
5 tháng trước 0
Chapter 179: bảo vệ phượng cửu
5 tháng trước 0
Chapter 178: đừng bất kính với chủ tử nhà ta
5 tháng trước 0
Chapter 177: bao vây
5 tháng trước 0
Chapter 176: đến tìm nàng
5 tháng trước 0
Chapter 175: ta không đủ năng lực bảo vệ nàng
5 tháng trước 0
Chapter 174: đến tìm trắc phi
5 tháng trước 0
Chapter 173: trộm lão bạch
5 tháng trước 0
Chapter 172: nhân sâm bị gặm
5 tháng trước 0
Chapter 171: chưa nhận chủ
5 tháng trước 0
Chapter 170: gia gia bị bắt cóc
5 tháng trước 0
Chapter 169: ngươi ném đâu đó!
5 tháng trước 0
Chapter 168: thanh long xuất hải!
5 tháng trước 0
Chapter 167: đi mau
5 tháng trước 0
Chapter 166: ta cũng sẽ cứu mà
5 tháng trước 0
Chapter 165: đến đây!
5 tháng trước 0
Chapter 164: rừng cửu phục
5 tháng trước 0
Chapter 163: thoái vị
5 tháng trước 0
Chapter 162: bảo bối! Nàng không thoát khỏi ta đâu
5 tháng trước 0
Chapter 161: đấu với ta
5 tháng trước 0
Chapter 160: đòi quản phượng gia
5 tháng trước 0
Chapter 159: phượng tiêu sắp chết thật
5 tháng trước 0
Chapter 158: phượng tiêu hôn mê
5 tháng trước 0
Chapter 157: nguy hiểm tính mạng
5 tháng trước 0
Chapter 156: bão 4
5 tháng trước 0
Chapter 155: bão 3
5 tháng trước 0
Chapter 154: bão 2
5 tháng trước 0
Chapter 153: bão 1
5 tháng trước 0
Chapter 152: liên hôn
5 tháng trước 0
Chapter 151: phượng gia đợi đó
5 tháng trước 0
Chapter 150: ngũ đạo đan văn
5 tháng trước 0
Chapter 149: lôi kiếp
5 tháng trước 0
Chapter 148: luyện đan thất bại
5 tháng trước 0
Chapter 147: nói xấu phượng cửu
5 tháng trước 0
Chapter 146: quà cho mọi người
5 tháng trước 0
Chapter 145.1: thanh ca
5 tháng trước 0
Chapter 145: nàng đã trở về
5 tháng trước 0
Chapter 144: bám theo quỷ y
5 tháng trước 0
Chapter 143: ta sẽ mang dương dương theo
5 tháng trước 0
Chapter 142.1: cản đường ta thì chết
5 tháng trước 0
Chapter 142: linh châu
5 tháng trước 0
Chapter 141: tiểu dương dương
5 tháng trước 0
Chapter 140.1: nàng đã ra đi
5 tháng trước 0
Chapter 140: dám bỏ ta
5 tháng trước 0
Chapter 139: kiếm cớ vào phòng vợ
5 tháng trước 0
Chapter 138.1: nói thử xem
5 tháng trước 0
Chapter 138: phi thuyền hào hoa
5 tháng trước 0
Chapter 137: TIỂU CẦU CẦU
5 tháng trước 0
Chapter 136: BÃO 6
5 tháng trước 0
Chapter 135: bão 5
5 tháng trước 0
Chapter 134: BÃO 4
5 tháng trước 0
Chapter 133: bão 3
5 tháng trước 0
Chapter 132: bão 2
5 tháng trước 0
Chapter 131: bão 1
5 tháng trước 0
Chapter 130: NGƯƠI CHÁN SỐNG RỒI
5 tháng trước 0
Chapter 129: quỷ y giả mạo
5 tháng trước 0
Chapter 128: tọa kỵ của ta đâu
5 tháng trước 0
Chapter 127: ANH NHÀ BỊ LỪA LẦN HAI
5 tháng trước 0
Chapter 126: âm hồn không tan
5 tháng trước 0
Chapter 125: THÁNH CẢ GIÁ
5 tháng trước 0
Chapter 125: VƠ TA ĐI ĐÂU RỒI
5 tháng trước 0
Chapter 124: dám lừa ta
5 tháng trước 0
Chapter 124: TIỂU BẠCH GÂY HỌA
5 tháng trước 0
Chapter 123: con ngựa biến thái
5 tháng trước 0
Chapter 122: lụt bờ 6
5 tháng trước 0
Chapter 121: lụt bờ 5
5 tháng trước 0
Chapter 120: lụt bờ 4
5 tháng trước 0
Chapter 119: lụt bờ 3
5 tháng trước 0
Chapter 119: lụt bờ 2
5 tháng trước 0
Chapter 118: lụt bờ 1
5 tháng trước 0
Chapter 117: mưa rào 5
5 tháng trước 0
Chapter 116: mưa rào 4
5 tháng trước 0
Chapter 115: MƯA RÀO 3
5 tháng trước 0
Chapter 114: mưa rào 2
5 tháng trước 0
Chapter 113: mưa rào 1
5 tháng trước 0
Chapter 112: bão cát 5
5 tháng trước 0
Chapter 111: bão cát 4
5 tháng trước 0
Chapter 110: bão cát 3
5 tháng trước 0
Chapter 109: bão cát 2
5 tháng trước 0
Chapter 108: bão cát 1
5 tháng trước 0
Chapter 107: bay nóc 8
5 tháng trước 0
Chapter 106: bay nóc 7
5 tháng trước 0
Chapter 105: bay nóc 6
5 tháng trước 0
Chapter 104: bay nóc 5
5 tháng trước 0
Chapter 103: bay nóc 4
5 tháng trước 0
Chapter 102: bay nóc 3
5 tháng trước 0
Chapter 101: bay nóc 2
5 tháng trước 0
Chapter 100: bay nóc
5 tháng trước 0
Chapter 99: LỐC XOÁY 7
5 tháng trước 0
Chapter 98: LỐC XOÁY 6
5 tháng trước 0
Chapter 97: LỐC XOÁY 5
5 tháng trước 0
Chapter 96: lốc xoáy 4
5 tháng trước 0
Chapter 95: lốc xoáy 3
5 tháng trước 0
Chapter 94: lốc xoáy 2
5 tháng trước 0
Chapter 93: lốc xoáy 1
5 tháng trước 0
Chapter 92: vợ ta
5 tháng trước 0
Chapter 91: bất lực
5 tháng trước 0
Chapter 90: tò mò diêm chủ
5 tháng trước 0
Chapter 89: phi lễ a
5 tháng trước 0
Chapter 88: sủng vk
5 tháng trước 0
Chapter 87: DIÊM VƯƠNG ĐIỆN
5 tháng trước 0
Chapter 86: chế dược
5 tháng trước 0
Chapter 85: mười lăm tuổi???
5 tháng trước 0
Chapter 84: ĐỪNG KHINH THƯỜNG QUỶ Y
5 tháng trước 0
Chapter 83: TỤT QUẦN ĐẠI THÚC
5 tháng trước 0
Chapter 82: ĐẠI THÚC
5 tháng trước 0
Chapter 81: ĐỪNG ĐÁNH MẶT TA
5 tháng trước 0
Chapter 80: phượng thanh ca ngươi quen đã chết lâu rồi
5 tháng trước 0
Chapter 79: phượng bài là của ta
5 tháng trước 0
Chapter 78: ta muốn lui hôn
5 tháng trước 0
Chapter 77: bão tuyết 9
5 tháng trước 0
Chapter 76: bão tuyết 8
5 tháng trước 0
Chapter 75: bão tuyết 7
5 tháng trước 0
Chapter 74: bão tuyết 6
5 tháng trước 0
Chapter 73: bão tuyết 5
5 tháng trước 0
Chapter 72: bão tuyêt 4
5 tháng trước 0
Chapter 71: bão tuyết 3
5 tháng trước 0
Chapter 70: bão tuyết 2
5 tháng trước 0
Chapter 69: bão tuyết
5 tháng trước 0
Chapter 68
5 tháng trước 0
Chapter 67: núi lở 6
5 tháng trước 0
Chapter 66: NÚI LỞ 5
5 tháng trước 0
Chapter 65: núi lở 4
5 tháng trước 0
Chapter 64: núi lở 3
5 tháng trước 0
Chapter 63: núi lở 2
5 tháng trước 0
Chapter 62: núi lở
5 tháng trước 0
Chapter 61: hạn hán 8
5 tháng trước 0
Chapter 60: hạn hán 7
5 tháng trước 0
Chapter 59: HẠN HÁN 6
5 tháng trước 0
Chapter 58: HẠN HÁN 5
5 tháng trước 0
Chapter 57: HẠN HÁN 4
5 tháng trước 0
Chapter 56: HẠN HÁN 3
5 tháng trước 0
Chapter 55: HẠN HÁN 2
5 tháng trước 0
Chapter 54: HẠN HÁN
5 tháng trước 0
Chapter 53: TẶNG FAN GIÚP AD
5 tháng trước 0
Chapter 52: TẶNG FAN GIÚP AD
5 tháng trước 0
Chapter 51: TẶNG FAN GIÚP AD
5 tháng trước 0
Chapter 50: TẶNG FAN GIÚP AD
5 tháng trước 0
Chapter 49: TẶNG FAN CHỬI
5 tháng trước 0
Chapter 48: VÒI RỒNG 3
5 tháng trước 0
Chapter 47: vòi rồng 2
5 tháng trước 0
Chapter 46: vòi rồng 1
5 tháng trước 0
Chapter 45: sóng thần 7
5 tháng trước 0
Chapter 44: sóng thần 6
5 tháng trước 0
Chapter 43: sóng thần 5
5 tháng trước 0
Chapter 42: sóng thần 4
5 tháng trước 0
Chapter 41: sóng thần 3
5 tháng trước 0
Chapter 40: SÓNG THẦN 2
5 tháng trước 0
Chapter 39: sóng thần 1
5 tháng trước 0
Chapter 38: động đất 6
5 tháng trước 0
Chapter 37: ĐỘNG ĐẤT 5
5 tháng trước 0
Chapter 36: động đất 4
5 tháng trước 0
Chapter 35: động đất 3
5 tháng trước 0
Chapter 34: động đất 2
5 tháng trước 0
Chapter 33: ĐỘNG ĐẤT 1
5 tháng trước 0
Chapter 32: lũ 4
5 tháng trước 0
Chapter 31: lũ 3
5 tháng trước 0
Chapter 30: lũ 2
5 tháng trước 0
Chapter 29: LŨ 1
5 tháng trước 0
Chapter 28: bão 10
5 tháng trước 0
Chapter 27: bão 9
5 tháng trước 0
Chapter 26: bão 8
5 tháng trước 0
Chapter 25: bão 7
5 tháng trước 0
Chapter 24: bão 6
5 tháng trước 0
Chapter 23.1: bão 5
5 tháng trước 0
Chapter 23: bão 4
5 tháng trước 0
Chapter 22.3: Raw
5 tháng trước 0
Chapter 22.2: bão 2
5 tháng trước 0
Chapter 21.1: bão 1
5 tháng trước 0
Chapter 21
5 tháng trước 0
Chapter 20
5 tháng trước 0
Chapter 19
5 tháng trước 0
Chapter 18
5 tháng trước 0
Chapter 17
5 tháng trước 0
Chapter 16
5 tháng trước 0
Chapter 15: Ngoại truyện 2
5 tháng trước 0
Chapter 14: Ngoại truyện 1
5 tháng trước 0
Chapter 13
5 tháng trước 0
Chapter 12
5 tháng trước 0
Chapter 11
5 tháng trước 0
Chapter 10
5 tháng trước 0
Chapter 9
5 tháng trước 0
Chapter 8
5 tháng trước 0
Chapter 7
5 tháng trước 0
Chapter 6
5 tháng trước 0
Chapter 5
5 tháng trước 0
Chapter 4
5 tháng trước 0
Chapter 3
5 tháng trước 0
Chapter 2
5 tháng trước 0
Chapter 1
5 tháng trước 0
Chapter 0
5 tháng trước 0

Bình luận

Tổng cộng 0 bình luận

Đăng nhập để bình luận